Printer en iPad verbinden

Hoe verbind ik een printer en een iPad?

Gesteld door:

Een printer die – naar alle waarschijnlijkheid – is aangesloten op een computer met Windows, is het niet? Welnu, dan een link naar deze webpagina: 'www.airprintactivation.com'. Dat om te laten zien hoe u 'AirPrint' op het Windows-platform geïnstalleerd krijgt. Daarna kunt u vanaf de iPad printen naar het aldus ingerichte afdrukapparaat.