Postzegelbladen met Publisher

Als postzegelverzamelaar maak ik mijn eigen postzegelbladen met behulp van Publisher 2003. Op deze bladen teken ik onder andere de vierkante en rechthoekige hokjes waarin later de postzegels worden geplakt. De grootte van deze hokjes bepaal ik via 'Objectformaat' dat rechts onderin is af te lezen. Ik ben nu overgegaan op Publisher 2007 en nu kan ik het te bepalen objectformaat niet meer aflezen. Is dat niet meer aanwezig of is het verborgen? Wel kan ik via een omweg een menu openen waarin dan de afmetingen staan, maar dat is erg omslachtig.

Gesteld door:

Misschien helpt een andere manier van omgaan met die objecten u verder op weg? Houdt <CTRL>, <SHIIFT> of <CTRL & SHIFT> eens ingedrukt. Vervolgens zult u merken dat u op verschillende manieren kunt slepen, waarbij u – onder andere – de verhoudingen van de rechthoek intact laat. Een idee wellicht? Verder is er een trucje waarvoor u de Register-editor nodig heeft. Ga naar 'Start' en 'Uitvoeren' en heeft de opdracht 'REGEDIT <ENTER>'. Ga vervolgens naar de sleutel 'HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ 12.0\ Publisher\ Preferences' toe. Ziet u daar de tekenreekswaarde 'ShowStatusBar' staan? Zo ja, dan dubbelklikken en de waarde '1' instellen. Zo nee, dan op de hierboven genoemde plek een nieuwe tekenreekswaarde creëren welke u de naam 'ShowStatusBar' geeft; gebruik daarvoor de rechter muisknop. En u raadt het al, die nieuw aangemaakte parameter krijgt de waarde '1'. Als u Publisher 2007 vervolgens start, dan heeft u de gewenste statusbalk weer terug.