Pas na 10 minuten internet

Als mijn computer is opgestart, dan krijg ik pas na 10 minuten verbinding met internet. Dit probleem is nieuw, want voorheen kon ik opstarten en daarna meteen internetten. Heeft de FAQman een oplossing?

Gesteld door:

Als eerste moet u 'CCleaner' (= 'www.ccleaner.com') installeren, waarna u het Register laat controleren en repareren (zie afbeelding). Daarna de PC opnieuw starten. Als tweede moet u de internetcontrolefunctie van de viurrscanner uitschakelen. Daarna de PC opnieuw starten. Als derde moet u controleren of u geen doublures heeft geïnstalleerd op het niveau van (1) de viursscanner, (2) de firewall en (3) de antispam-software. Als vierde kijkt u naar de update-instellingen van de virusscanner. Best kans dat u zit te wachten op het moment dat de virusscanner de internetverbinding vrijgeeft. Als vijfde moet u – meteen na het opstarten – eens kijken naar de netwerkverbinding. Als die namelijk netjes actief is, dan is het zeker een softwareprobleem zoals hierboven geschetst.205561_AFBEELDING_1