Opties grijs in plaats van zwart

Ik gebruik Internet Explorer 8 met Windows 7. Ik gebruik vaak de opties waarmee ik een pagina of een koppeling per E-mail kan verzenden. Die opties zijn opeens niet meer te gebruiken, ze zijn grijs in plaats van zwart.

Gesteld door:

Via de systeemtool 'Standaardprogramma's' van het 'Configuratiescherm' moet u er voor zorgen dat de standaard E-mailclient goed staat ingesteld. Onlangs misschien een E-mailclient geïnstalleerd en die daarna weer verwijderd? Zoiets is het namelijk geweest.