Onderdeel niet juiste geregistreerd

Als ik in Excel de menukeuze ‘UserForm’ aanklik, dan krijg ik de melding: “…Het onderdeel is niet juist geregistreerd…” Ik kan een aangedragen oplossing ‘Excel.exe UnRegServer<ENTER>’ niet uitvoeren omdat Excel niet wordt gevonden…

Gesteld door:

Die aangedragen oplossing werkt alleen met oudere versies van Excel. In uw geval moet u de meest recente versie van Excel verwijderen en opnieuw installeren. Repareren mag ook… Maar waar het om gaat, is dat ‘Visual Basic for Applications’goed moet kunnen draaien , want dat is waar dat ‘UserForm’zich afspeelt. Ga aldaar naar ‘Extra’en ‘Verwijzingen’om dr het ontbrekende onderdeel aan te vinken .