Netwerkbron niet beschikbaar

Bij het installeren van QuickTime en iTunes krijg ik de melding dat de netwerkbron niet beschikbaar is, waardoor ik de updates niet genstalleerd krijg. Wanneer ik op zoek ga naar de betreffende installatiepakketten, dan kan ik die gewoon vinden. Hoe krijg ik de updates nu genstalleerd?

Gesteld door:

Hier is sprake van een verkeerde kan zijn een verouderde verwijzing of een blokkade. In het allerergste geval kunt u die installatiepakketten handmatig downloaden en evenzo handmatig installeren. Dat werkt in principe altijd… Maar zover is het nog niet! Laat eerst eens een ‘Registry Cleaner’draaien om de Register-fouten op te lossen. Schakel, zeer tijdelijk, de firewall eens uit. Schakel daarna, eveneens zeer tijdelijk, de virusscanner eens uit. Verder een link naar de zogeheten ‘Windows Installer CleanUp’: ‘www.techspot.comdownloads388-windows-installer-cleanup-utility.html’. Wil ook vaak helpen en het werkt ook met andere programma’s die om soortgelijke redenen niet genstalleerd of gepdatet kunnen worden.