MySQL-database maken

Hoe maak ik een MySQL-database aan?

Gesteld door:

Om te beginnen moet u dan tegen een webserver 'praten' waarop MySQL is geïnstalleerd, want dat is de eerste vereiste. Verder moet u binnen de MySQL-omgeving kunnen beschikken over een loginnaam en een wachtwoord. Als aan die twee voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u een tool als 'Navicat' (= 'www.navicat.com') gebruiken om MySQL te besturen.