Meer schijfruimte krijgen

Ik maak gebruik van een laptop met Windows 7. Ik heb te weinig schijfruimte. Wat kan ik doen om meer schijfruimte te krijgen?

Gesteld door:

Om te beginnen moet u eens een opruimprogramma laten draaien, te beginnen met 'CCleaner' (= 'www.ccleaner.com'). Daarna moet u met behulp van het 'Schijfbeheer' van het 'Computerbeheer' van het 'Systeembeheer' van het 'Configuratiescherm' eens kijken naar de manier waarop uw fysieke harde schijf is ingedeeld. Waarschijnlijk bestaat die fysieke harde schijf uit drie losse partities: (1) een kleine systeempartitie van circa 100 MB, (2) een grote 'C:'-partitie van – pak hem beet – 50 GB en een grote 'D:'-partitie met de rest van alle GB's. Alles staat – gemakshalve – intussen op 'C:' en 'D:' is bijna leeg, is het niet? Welnu… Met behulp van het al genoemde 'Schijfbeheer' kunt u de 'D:'-partitie weggooien; gebruik daarvoor de rechter muisknop. Gedaan? Dan kunt u dezelfde rechter muisknop gebruiken om de 'C:'-partitie uit te breiden met datgene wat u van de 'D:'-partitie heeft weggegooid (zie afbeelding). Met als gevolg dat 'C:' groot genoeg is voor alles dat u in de nabije toekomst wilt gaan doen.

207820_AFBEELDING_1