Mappen dezelfde lay-out geven

Ik heb volgens mij van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. In Windows XP kon je vroeger in de Windows Verkenner de lay-out aanpassen naar je zin en die vervolgens toepassen op alle mappen. Maar in Windows 7 lukt me dat maar niet. Dan weer detail, de volgende map grote pictogrammen, zelfs submappen met muziekalbums verschillen per keer! Ik word er niet goed van.

Gesteld door:

Het is zomaar mogelijk dat u een kleine denkfout maakt. De functie waarmee u de mapeigenschappen kunt doorschieten werkt alleen op een maptype . En Windows kent vijf verschillende maptypes . Verder moet u weten dat Windows een functie heeft waarmee het zelfstandig het maptype van een map kan bepalen. Met behulp van een Register-hack is die functie uit te schakelen. Ga naar de sleutel ‘HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Classes\ Local Settings\ Software\ Microsoft\ Windows\ Shell\ Bags\ AllFolders\ Shell’. Maak op die plek een nieuwe ‘Tekenreekswaarde’en geef die de waarde ‘NotSpecified’. Het bovenstaande gecombineerd, zou uw probleem moeten oplossen.