Kleur in Excel

Is het mogelijk om in een kolom van Excel, waar je getallen in hebt staan in twee kleuren, één kleur apart op te tellen en dat als totaal aan te geven?

Gesteld door:

U kunt sowieso achter de schermen met 'VBA' (= 'Visual Basic for Applications') aan de slag gaan, maar misschien is dan niet eens nodig. Kijk hier eens naar: '=CEL("kleur";A1)'. Er is iets te doen met de zogeheten 'negatieve kleur' en wellicht kunt u daar iets mee.