Jaartelling van voor 1-1-1900, vervolg

Ik heb nog een suggestie voor de genealoog met het probleem van de computer-kalender die slechts vanaf 1-1-1900 loopt. Hij zoekt misschien een 'Perpetual Calendar'. Daar is erg veel over te vertellen, daar er in het verleden ruim met kalenders is geschoven en ook niet op elke plaats gelijke kalenders op dezelfde tijd werden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld eens op deze webpagina: 'www.infoplease.com⁄calendar.php'. Of op deze website: 'www.vpcalendar.net'.

Gesteld door:

Dat is nog eens interessante materie… Nooit geweten dat er zoveel met jaartallen en kalenders is gebeurd, de afgelopen eeuwen (zie afbeelding). Uw suggestie staat dan ook met stip genoteerd!

211949_AFBEELDING_1