Internet Explorer 8

Ik heb Internet Explorer 8 gedownload. Nu zijn er veel websites die niet worden geopend. Wat is hier het probleem?

Gesteld door:

Het zien niet de veiligheidsinstellingen van Internet Explorer 8? Gooit u de zone 'Internet' eens wat meer open. Helpt dat niet? Welnu, ergens op internet vond uw FAQman de tip om de rechten binnen de map 'C:\Program Files\Internet Explorer' volledig over te nemen (zie afbeelding). Maar voordat u zulks doet, moet u eens inloggen als gebruiker 'Administrator' als Internet Explorer 8 dan wél werkt, dan is het een rechtenkwestie. Maar voordat het met het bovenstaande aan de slag gaat, graag eerst het Register van Windows netjes maken. U weet, daarvoor gebruikt u 'CCleaner' (= 'www.ccleaner.com').204943_AFBEELDING_1