Icoontje internetverbinding licht steeds op

Het viel mij vandaag (pas) op dat het icoontje van mijn internetverbinding zo ongeveer om de seconde oplicht. Er is dus kennelijk internetverkeer! Ook als ik helemaal niks doe. Via 'CMD' en 'NETSTAT' krijg ik wel een aantal IP-adressen te zien, maar kom ik te weten wie er contact maakt of zoekt?

Gesteld door:

Vanuit uw PC gezien, zijn het meestal lokale processen die letterlijk 'om zich heen kijken'. Het hoeft niet eens internetverkeer te zijn, het kan ook lokaal netwerkverkeer zijn. Immers, veel verschil tussen netwerk en internet is er niet meer… Contact zoeken van buitenaf kan slechts 'door de router heen' en dat is eigenlijk alleen mogelijk als via de NAT-tabel naar uw PC wordt verwezen. Elk ander netwerkverkeer of internetverkeer wordt altijd door uw eigen PC geïnitieerd en is – als er geen virusscanner of firewall aan de bel trekt – legitiem. Als u 1-op-1 achter een internetmodem zit, dan wordt het wel een ander verhaal, want dan is uw PC 1-op-1 op internet aangesloten!