Geen webpagina weergegeven

Ik heb draadloos internet op mijn computer en dat werkt al jaren goed. Op mijn laptop echter, krijg ik wel verbinding (uitstekend zelfs) maar als ik een webpagina wil openen, dan krijg ik de melding dat die webpagina niet kan worden weergegeven. Terwijl er dus wel een goede verbinding is! Dit is sinds enkele weken het geval, want voor die tijd had ik geen problemen.

Gesteld door:

Uw FAQman schrijft dit op het conto van de IP-adressen zoals die staan ingesteld op de laptop. Ga naar de DOS-opdrachtregel en geef de opdracht 'IPCONFIG ⁄ALL <ENTER>' (zie afbeelding). En dan, zoals verwacht, de IP-adressen eens goed bekijken. U weet het niet zeker? Dan hetzelfde herhalen op de gewonen computer waarvan internet wel werkt. U moet dan verschillen zien en die verschillen moet u – op het IP-adres van de computer en de laptop na – glad strijken. En hoe staat het eigenlijk net het tabblad 'Verbindingen' van de 'Internetopties'? Mogelijk zoekt de webbrowser op een verkeerde manier contact met internet. Check ook de proxy server en schakel die – indien ingesteld – maar eens uit!

208978_AFBEELDING_1