Geen nieuwe map aanmaken

Sinds kort kan ik geen nieuwe map meer aanmaken. Het lukt niet met de rechter muisknop en ook niet met de toetscombinatie <CTRL & SHIFT & N>.

Gesteld door:

Klik dan de bovenliggende map aan met de rechter muisknop. Ga naar de contextmenu-optie ‘Eigenschappen’en daarna naar het tabblad ‘Beveiliging’. Aldaar controleert u of uw gebruikersaccount wel over voldoende rechten beschikt om een map te kunnen aanmaken. Als dat het geval is, dan moet u de tool ‘Foutcontrole’ inclusief correctie loslaten op de harde schijf die het niet toestaat dat er nieuwe mappen worden aangemaakt.