Geen Android-foto’s openen

Sinds enige tijd kan Adobe Lightroom geen foto’s van de Android-telefoon openen. Iets met de laatste update van Windows 10?

Gesteld door:

Dan denkt uw FAQman niet zozeer aan het bestandsformaat dat is ‘JPEG’ van die Android-foto’s, maar eerder aan de koppeling tussen Windows 10 en de Android-telefoon. U moet er namelijk eerst voor zorgen dat u via de Windows Verkenner bij de Android-foto’s op de Android-telefoon kunt komen. Kijk op die Android-telefoon naar de ‘Opties voor ontwikkelaars’, want aldaar wordt onder anderen het type bestandsoverdracht richting de PC geregeld. En op de PC dient u vervolgens aan te geven dat de Android-telefoon wordt ‘vertrouwd’. Meteen daarna zullen de Android-foto’s weer zijn te benaderen.