Geavanceerde instellingen van Mapopties

Ik kan sinds kort bij de 'Mapopties' van de Windows Verkenner op het tabblad 'Weergave' de 'Geavanceerde instellingen' niet meer vinden. De lijst is helemaal leeg, waardoor ik niet meer kan instellen of ik bijvoorbeeld wel of geen verborgen bestanden meer wil zien.

Gesteld door:

Welke register-optie, nee, welke DWORD-parameter het precies is, durft uw FAQman u op dit moment niet te zeggen… Maar u moet in ieder geval met de Register-editor naar de volgende sleutel toe gaan: 'HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer'. Op die plek vindt u dan een DWORD-parameter (in combinatie met de waarde '1') die daar niet hoort te staan! Als het niet lukt, dan moet u even een schermdump van de betreffende sleutel (met rechts in beeld uiteraard alle parameters) naar uw FAQman mailen… Als het snel moet, dan graag direct naar het E-mailadres 'faqman@vanderaart.nl', want dat is het kortste lijntje… Overigens opgemerkt dat de genoemde door zéér veel computervirussen wordt beïnvloed om u de detectie en de verwijdering van die computervirussen sterk te bemoeilijken! U bent dus bij deze gewaarschuwd!