Foutmelding op de camping, vervolg

De FAQman geeft op de vraag 'Foutmelding op de camping' volgens mij niet het juiste antwoord. Ik kan op de camping namelijk eveneens wél ontvangen, maar niet verzenden. Ik moet namelijk aan de campingbaas vragen wat de SMTP-server voor de uitgaande E-mailberichten moet zijn. Het heeft bij ons ook even geduurd voordat we hier achter waren gekomen!

Gesteld door:

Zeer attent dat u zulks opmerkt! Dan heeft de campingbaas, om problemen met z'n internet service provider te voorkomen, de uitgaande SMTP-poort uitgeschakeld. Daardoor kan willekeurige spam niet op internet terechtkomen, want dat zou betekenen dat de internetverbinding kan worden geblokkeerd. Om de gasten dan tóch te laten E-mailen, kunnen ze gebruik maken van een locale SMTP-server die dan wel op de juiste manier moet worden aangestuurd. Nogmaals: "Zeer attent van u!"