FAT32, RAW en NTFS

Op mijn computer is een externe harde schijf aangesloten en hierop staan al mijn videobestanden. Ik gebruik Pinnacle Studio om mijn opnames van de DV-camera naar de externe harde schijf over te brengen. Tot nu toe geen probleem… Nu meldt Pinnacle Studio dat ik maximaal 4 GB kan opnemen op deze externe harde schijf, omdat deze met het FAT32-bestandssysteem is geformatteerd. Bij een poging om FAT32 over te zetten naar NTFS krijg ik de meldeing dat 'CONVERT' niet samenwerkt met 'RAW stations'. Wat te doen zonder verlies van de opgeslagen gegevens?

Gesteld door:

Uw externe harddisk is niet met FAT32 geformatteerd, maar wordt op een andere manier aangestuurd. Misschien via een veiligheids-mechanisme? Het RAW-formaat kennen we namelijk van Linux en daar wordt het gebruikt als een bestandssysteem zonder File Allocation Table. Alle gegevens worden dan direct naar de juiste plek op de harde schijf geschreven en – indien nodig – verzorgt een overkoepelend mechanische het onderverdelen van de bestanden. RAW wordt ook wel gebruikt door harddisk-recorders, waarbij gegevens supersnel (= zonder vertraging) moeten worden weggeschreven. Kennelijk controleert Pinnacle Studio alleen of de harddisk NTFS is. Zo niet, dan zal het wel FAT32 zijn… Als u persé op NTFS wilt overstappen, dan kunt u het beste de inhoud van de externe harddisk tijdelijk naar 'C:' overhalen. Daarna de externe harddisk keihard opnieuw partitioneren en formatteren, waarbij u alle partities weggooit. Uw FAQman vermoedt de aanwezigheid van een tweede partitie waarop de software staat die er voor zorgt dat het RAW-mechanisme wordt gestart.