Familieleden te hulp komen

Is er een mogelijkheid om vanuit mijn PC bij de PC’s te komen van familieleden die hulp nodig hebben? Zulks uiteraard met toestemming van de ander…

Gesteld door:

Dat is een klusje voor de software ‘TeamViewer'(= ‘www.teamviewer.com’). Ideaal voor wat u wenst te doen en met als extra goed nieuws dat ‘TeamViewer’gratis is voor de thuisgebruiker. Uiteraard moet ‘TeamViewer’op uw PC en op de PC die u gaat overnemen zijn genstalleerd. Door middel van een speciaal token wordt toestemming gegeven om de PC over te nemen. Met als bijkomende voordeel dat de ander ook meteen even mee kan kijken!