E-mailberichten dubbel binnen

Ik kamp al maanden met een hardnekkig probleem. Inkomende E-mailberichten komen vaak dubbel binnen in mijn elektronische postbus. De laatste tijd loopt het echter de spuigaten uit! E-mailberichten komen in drievoud, nee, zelfs in viervoud binnen. Aan de hand van de verzendtijden kan ik vaststellen dat het altijd gaat om één E-mailbericht dat meerdere malen, soms zelfs verspreid over een paar dagen, blijft binnenkomen.

Gesteld door:

Het gaat om uw laatste opmerkingen, dus om het feit dat het om hetzelfde E-mailbericht gaat dat meerdere keren wordt ontvangen. Welnu, dat speelt zich niet af tussen (1) uw E-mailclient en de E-mailclient van de afzender, maar tussen (2) uw mailserver en de mailserver van de afzender. Het zit dus een niveau lager. Zoiets gebeurt als de verzend-server (dat is die van Internet Service Provider van de afzender) het verkeerde – of geen – signaal terugkrijgt van de ontvang-server (dat is die van uw Internet Service Provider). In dat geval wordt het E-mailbericht nog eens verstuurt. En nog eens… U moet eens kijken hoe vol uw POP3-postbus zit, want dat verkeerde signaal wordt bijvoorbeeld afgegeven als die POP3-postbus vol zit. Mogelijke oplossingen zijn (1) het voortdurend schoonmaken van uw POP3-postbus of (2) het groter maken van die POP3-postbus. Controleer ook de spamfilter-instellingen die u, bij uw Internet Service Provider, op uw account heeft staan.