E-mail wordt dertig keer ontvangen

Als ik een filmpje van 2 MB – of meer – doorstuur, dan ontvangt de geadresseerde dat soms wel dertig keer. Erg vervelende voor hem of haar… De gewone E-mailberichten gaan wel goed. Ik heb mijn PC laten nakijken, maar de uitkomst is dat het probleem het niet in mijn PC zit. Uit een proef is gebleken dat na uitschakeling van de PC het verzenden van de provider gewoon door gaat. De provider heeft eerst gezegd dat het aan mijn E-mailclient lag. De tweede keer werd gezegd dat het de server is.

Gesteld door:

In uw geval duurt – bij een grote bijlage – het afhandelen van het E-mailbericht te lang, waardoor uw E-mailclient het idee krijgt dat de verzending is mislukt. Met als gevolg dat de verzending nogmaals wordt aangeboden bij de uitgaande mailserver. Logisch… En als het aan die uitgaande mailserver ligt, dan kunt u er helaas niets aan doen. Wél kunt u uw E-mailclient zodanig instellen dat deze rekening houdt met de manco's van die uitgaande mailserver. Daarvoor gaat u naar de geavanceerde account-eigenschappen van het E-mailaccount toe dat de problemen veroorzaakt. U heeft vervolgens twee opties waarmee u kunt spelen: (1) de time-out waarde van de server en (2) het al dan niet opsplitsen van te grote berichten (zie afbeelding). De tweede optie werkt altijd, want daarmee zorgt u ervoor dat een E-mailbericht (lees: de losse fragmenten van een E-mailbericht) zijn doorgestuurd vóórdat de time-out kan optreden. Verder de opmerking dat u ingeval van grote bijlagen ook gebruik kunt maken van de webmail-client van uw provider.204819_AFBEELDING_1