Duidelijkheid virtueel geheugen

Een FAQman-antwoord op een geheugenvraag vond ik interessant, met name het gedeelte over de beperking van het virtueel geheugen. Er wordt gesteld dat bij een schrale versie van Windows XP het virtuele geheugen uitgeschakeld zou kunnen worden, omdat dit veel traagheid bespaart! Dit is echter in tegenspraak met een ander artikel in Computer Idee, waarin juist werd aanbevolen om een vaste hoeveelheid virtueel geheugen in te stellen van twee keer de hoeveelheid RAM-geheugen! Omdat ik erg gesteld ben op een zo snel mogelijke computer heb ik op twee van mijn PC's reeds alles gedaan om zoveel mogelijk snelheid te winnen. Op die twee PC's heb ik respectievelijk 1,5 GB en 2 GB RAM-geheugen staan, dus lijkt mij dit echt wel een optie om dat virtueel geheugen uit te schakelen! Wat is hier nu de waarheid? Kan de FAQman duidelijkheid geven?

Gesteld door:

Om te beginnen één ding: "Het beheren en het onderhouden van virtueel geheugen kost tijd." Dat is logisch, want er vindt sowieso allerlei dataverkeer van en naar de harde schijf plaats. En hoe meer virtueel geheugen er wordt gebruikt en hoe meer het totale geheugen versplinterd raakt (= stukje hier, stukje daar), des te nóg meer tijd neemt dat beheer en onderhoud in beslag. Dat kan zelfs zodanig uit de hand lopen dat het besturingssysteem meer tijd kwijt is met het managen van dat virtueel geheugen dan met het laten draaien van de programma's. Dus? Helemaal géén virtueel geheugen is optimaal. Punt. Echter! Dan moet er wel voldoende RAM-geheugen zijn om het besturingssysteem en alle programma's lekker te laten draaien. Hoeveel RAM-geheugen er dan nodig is, is afhankelijk van de manier waarop u met uw PC omgaat. Als u allerlei programma's tegelijkertijd heeft openstaan en als u – in het bijzonder – veel foto's en video's bewerkt, dan heeft u nogal wat extra RAM-geheugen nodig. Als u uw PC wat normaler – beetje surfen, beetje tekstverwerken – gebruikt, dan heeft u aan 1 GB meer dan voldoende. En nu we het over 1 GB hebben… Een PC met 1 GB RAM en 2 GB virtueel geheugen is altijd langzamer dan een PC met 2 GB RAM. Als uw FAQman het zich goed herinnert, dan was er bij het voorstel om twee keer de hoeveelheid RAM-geheugen als virtueel geheugen in te stellen sprake van een PC met 512 MB RAM. U zit echter veel ruimer in uw RAM-geheugenjasje en dan zou u best een zonder virtueel geheugen kunnen. Nog iets anders… Virtueel geheugen is afkomstig uit een tijdperk waarin RAM-geheugen schrikbarend duur was. In deze tijd prik je voor weinig 4 GB op een moederbord en laat je het virtueel geheugen gewoon voor wat het is.