Boxen in Excel

Bij het schrijven van macro's in Excel maak ik veel gebruik van messageboxen en inputboxen. Deze verschijnen dan – standaard – in het midden van het beeldscherm. Veelal is dit niet de meest geschikte plaats… Is het mogelijk deze boxen afzonderlijk te positioneren op een wel gewenste plaats op het beeldscherm?

Gesteld door:

Een 'MsgBox' kunt u niet positioneren, een 'InputBox' daarentegen wel! De 'InputBox' werkt namelijk als volgt: 'InputBox(Prompt, Title, DefaultResponse, Xpos, YPos)'. En dan gaat het natuurlijk om de 'XPos' en de 'YPos'. Helaas voor u, is het wel een ietsje meer werk, want u moet die twee parameters immers wel extra meegeven.