Batch-file koppelen

Hoe kun je een batch-bestand koppelen aan de afsluitknop van Windows 10?

Gesteld door:

Maak het uzelf gemakkelijk. Laat dat batch-bestand runnen en gebruik de volgende opdracht (als ltste opdracht in datzelfde batch-bestand) om de computer uit te schakelen: ‘shutdown -t 0’.