AVI op DVD zetten

Ik ben al een maand bezig om een AVI op een DVD te zetten! Ik heb Nero 7 en HP RecordNow.

Gesteld door:

Kunt u de AVI met behulp van Windows Media Player bekijken? Mooi! Dan heeft u van Nero 7 het onderdeel Nero Vision nodig. Binnen Nero Vision geeft u aan dat u een DVD-Video wilt bouwen. Meteen daarna kunt u de AVI als hoofdstuk toevoegen aan het nieuwe project en als u – na en paar keer te hebben doorgeklikt – gaat branden, dan staat die AVI even later keurig netjes op DVD-Video. De denkfout die u mogelijk maakt, is dat een data-DVD met daarop een AVI identiek is aan een DVD-Video. Dat is dus NIET zo!