3 x Niet = 1 x Wel?

Ik heb wel eens in Computer Idee gelezen hoe je zelf een computer kunt bouwen. En dat leek me niet al te moeilijk. Mijn vragen zijn: (1) is het mogelijk van om van 3 niet werkende computers 1 wèl werkende computer te bouwen, (2) hoe kan ik zien of de voeding nog goed werkt, (3) hoe kan ik controleren of het moederbord nog goed werkt, en (4) nadat ik klaar was met het bouwen wilde ik starten, maar er gebeurde helaas niets, wat moet ik doen?

Gesteld door:

(1) Ja, dat is goed mogelijk. Zij het dat de drie kapotte computers voldoende onderdelen moeten leveren voor die ene PC die wel moet gaan werken. Dus? Aan drie kapotte moederborden heeft u dus niets. Er moet altijd minimaal één gemeenschappelijk onderdeel zijn dat het doet. Geldt dus ook voor de CPU, de harddisk, enzovoort. (2) Gaat het om een oude AT-voeding? Dan gewoon stroom erop en kijken of de ventilator gaat draaien. Zo ja, dan is alles in orde. Zo nee, dan is de voeding of de ventilator stuk. In geval van een ATX-voeding gaat het om een samenwerking tussen voeding, systeemkast èn moederbord. Die zult u correct met elkaar moeten verbinden opdat de schakelaar van de systeemkast het moederbord vertelt dat er voeding kan worden afgenomen, waarna de voeding daadwerkelijk wordt aangesproken. (Intussen geeft de voeding wel degelijk stroom af, maar daarvoor moet de hoofdschakelaar van diezelfde voeding op '1' worden gezet.) (3) Dat is pas te controleren als het moederbord stroom afneemt van de voeding. En daarvoor verwijst uw FAQman u naar het antwoord op de vorige vraag. Voordat een moederbord kan werken, moet u er zeker van zijn de deze is voorzien van een processor die compatible is met dat 'mainboard'. Verder moet die processor of automatisch worden herkend of de juiste schakelingen moeten op het moederbord worden gemaakt. Dat laatste gebeurt met dip-switches of 'witte hoedjes'. (4) Er kan van alles aan de hand zijn… Voeding stuk, moederbord stuk, processor stuk, 'Power On'-draad niet goed aangesloten, enzovoort. Gaat de ventilator van de voeding draaien? Dan is er in ieder geval contact tussen de systeemkast, het moederbord en de voeding. In dat geval moet u het zoeken bij de processor, het geheugen of de videokaart. Gaat de ventilator van het moederbord niet draaien? Dan moet u (1) een andere systeemkast proberen en (2) een andere moederbord. Tot slot verwijst uw FAQman u met klem naar de handleiding van het moederbord dat u gebruikt. Hierin kunt u nalezen hoe u dat moederbord moet instellen, hoe de draden van de systeemkast moeten worden aangesloten, welke processors worden ondersteund, enzovoort. Op de website van de makers van het moederbord kunt u altijd terecht voor zo'n handleiding die altijd in digitale vorm (meestal PDF oftewel Adobe Acrobat) wordt aangeboden.