Geen geluid tijdens videobellen

Tijdens het videobellen met laptop heb ik wel beeld, maar geen geluid. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Gesteld door: F.