Bestanden in chronologische volgorde zetten

Tijdens mijn vakantie heb ik vier verschillende camera’s gebruikt. Al deze opnamen (circa 6.000) heb ik in één map gezet. Aangezien het onvermijdelijk is dat opnamenummers elkaar overlappen, kwam het programma Bulk Rename Utility uit het decembernummer van Computer!Totaal als geroepen. Nu heb ik het volgende probleem. In de Verkenner van Windows 10 worden alle opnamen alfabetisch gerubriceerd. Ik wil die echter in chronologische volgorde hebben. Ik klik dan op de datum-kolom en dan slaat de pc aan het rekenen. Dit duurt erg lang en ik vraag me af of er misschien snellere methoden zijn om dit te doen, want ieder keer als ik deze file open begint het feest weer opnieuw.

Gesteld door: Frans

Dit is een bekend probleem van de Verkenner in Windows 10. Het besturingssysteem probeert namelijk aan de hand van de metagegevens van het bestand de eigenschappen op te vragen om deze in de kolommen weer te geven, bijvoorbeeld de beeldresolutie en de duur van de video. Bij veel en grote videobestanden kan dat echter ontzettend lang duren. Gelukkig is er een oplossing: klik met de rechtermuisknop op de map waar het probleem zich voordoet en kies voor Eigenschappen. Ga vervolgens naar het tabblad Aanpassen. Onder Deze map optimaliseren voor: kies je voor de optie Diverse bestanden en vink je zo nodig ook de optie Deze sjabloon ook op alle onderliggende mappen toepassen aan. Nu worden de bestanden wel supersnel gerubriceerd.