Bestanden in chronologische volgorde zetten

Tijdens mijn vakantie heb ik vier verschillende camera’s gebruikt. Al deze opnamen (circa 6.000) heb ik in één map gezet. Aangezien het onvermijdelijk is dat opnamenummers elkaar overlappen, kwam het programma Bulk Rename Utility uit het decembernummer van Computer!Totaal als geroepen. Nu heb ik het volgende probleem. In de Verkenner van Windows 10 worden alle opnamen alfabetisch gerubriceerd. Ik wil die echter in chronologische volgorde hebben. Ik klik dan op de datum-kolom en dan slaat de pc aan het rekenen. Dit duurt erg lang en ik vraag me af of er misschien snellere methoden zijn om dit te doen, want ieder keer als ik deze file open begint het feest weer opnieuw.

Gesteld door: Frans